Basisopleiding Dirigent Hafabra-orkesten en Ongestemd en Gestemd Slagwerkensembles

Na een succesvolle eerste cursus (2014 – 2017) start De Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs (BvOI) in januari 2018 met twee opleidingen: de Basisopleiding Dirigent Hafabra –orkesten en de Basisopleiding Ongestemd en Gestemd Slagwerkensembles. Tijdens deze driejarige opleiding wordt er een breed pakket aangeboden met theorievakken, praktijklessen en -stages.

De opleiding wordt afgesloten met een openbaar eindexamen. De docenten verbonden aan de opleiding zijn: Chris Derikx en Jan Bosveld (hafabra) en Anno Appelo (slagwerk). Daarnaast is Anne Peters coördinator van de opleiding en is Frank de Jong supervisor vanuit de BvOI.


Opleidingstraject en vakkenpakket
De opleidingen zijn onder te verdelen in drie leerjaren die lopen van januari tot en met december. Tijdens deze uitgebreide driejarige opleidingen zullen de volgende theorievakken gedoceerd worden:
• Algemene Muziektheorie
• Solfège
• Analyse van muziekwerken
• Muziekgeschiedenis
• Instrumentenleer blazers
• Instrumentenleer slagwerk
• Literatuur (geschiedenis van de blaasorkesten en slagwerkensembles)
• Instrumentatie
• Klank (-notatie) (alleen bij hafabra)

Ieder leerjaar zullen er naast de theorievakken ook praktijklessen plaatsvinden door middel van repetitiebezoeken,  stages en workshops door gastdocenten. In de eerste helft van het eerste jaar zullen dit snuffelstages zijn. Je gaat hierbij op bezoek bij een repetitie van een orkest of slagwerkensemble en observeert alleen. In de tweede helft van het eerste jaar zal er een eerste praktische les bij een orkest of slagwerkensemble plaatsvinden. Het eerste jaar wordt afgesloten met een overgangstheorietoets en een overgangspraktijktoets. In het tweede jaar worden er meer orkesten en slagwerkensembles bezocht zodat er veel ervaring in de praktijk wordt opgedaan. Ook tijdens het tweede jaar zullen er overgangstoetsen voor zowel theorie en praktijk plaatsvinden en worden er al enkele theorievakken afgesloten. Het derde jaar is vooral praktijkgericht. Er zullen veel praktische stages gedaan worden en er wordt veel aandacht besteedt aan instrumenteren. Tevens sluit je in het eerste deel van het laatste jaar alle resterende theorievakken af. Dit derde en laatste jaar wordt afgesloten met een openbaar eindexamen.

Landelijke richtlijnen
De Basisopleidingen Dirigent Hafabra en Ongestemd en Gestemd Slagwerkensembles zijn gebaseerd op landelijke richtlijnen en voldoet aan landelijk geldende kwaliteitseisen(voorheen raamleerplan). Deze opleiding heeft tevens, na visitatie van een auditor, het landelijke keurmerk van de stichting Kunstkeur toegekend gekregen. Hierdoor is de opleiding erkend als officiële basisopleiding voor dirigenten. Wanneer studenten afstuderen aan deze opleiding kunnen ze handelen als zelfstandige dirigenten bij een orkest of slagwerkensemble in de jeugddivisie. Voor de dirigenten die afstuderen aan de basisopleiding dirigent ongestemd en gestemd slagwerkensembles bestaat nadien de mogelijkheid middels auditie verder te studeren binnen de Post HBO opleiding Directie Slagwerkensembles aan het Fontys conservatorium te Tilburg.

Inschrijven
Vanaf heden kan er via dit formulier ingeschreven worden voor de Basisopleidingen Dirigent Hafabra –orkesten en Ongestemd en Gestemd Slagwerkensembles.  Dit formulier kunt u sturen aan educatie@bvodi.nl


Toelatingsniveau
Het niveau om deel te nemen aan de Basisopleidingen Dirigent is C-niveau (C-diploma is niet verplicht, als uw speelniveau maar C is). De toelatingstoets zal bestaan uit enkele theorievragen over toonladders, intervallen, drieklanken, maatsoorten en muzikale termen. Daarnaast zit er nog een gedeelte solfège in (het benoemen van intervallen en het noteren van een ritmisch en melodisch dictee). Voor het ongestemd slagwerk zal er een aparte toelatingstoets zijn. Tijdens het intakegesprek zal gevraagd worden naar uw motivatie om deel te nemen aan de opleiding, uw dirigeerervaringen en uw toekomstvisie. Het is niet verplicht om kennis van slagtechniek te hebben. Wel zal er gevraagd worden een stukje droog te dirigeren. De intake zal in december plaatsvinden.


Startdatum, locatie, lestijden en kosten
Locatie: conservatorium Utrecht
Lestijden: 10:00-17:00, verdeeld op 10 lesdagen per schooljaar.

Lesdagen in 2018 zijn als volgt 20-1, 17-2, 17-3, 21-4, 26-5, 1-9, 22-9, 13-10, 10-11 en 8-12

Op zaterdag 9 december 2017 zal de toelating plaatsvinden in Utrecht (de exacte locatie wordt z.s.m. bekend gemaakt)

Kosten opleiding: €1700,- per jaar excl. lesmateriaal

Interesse
Heeft u interesse in één van de opleidingen? Neem dan contact op met Anne Peters of stuur het inschrijfformulier in  via educatie@bvodi.nl