Het artistiek management van het WMC, voorheen in handen van Harrie Reumkens, wordt nu ingevuld door twee personen. Henk Smit en Björn Bus richten zich op twee verschillende specialismen. Smit heeft zijn core business vooral in de mars- en showwedstrijden, waar hij al jaren werkzaam is en Bus heeft zijn core business vooral bij de concertwedstrijden. Naast deze twee specialismen zijn er natuurlijk ook nog vele andere taken, zoals de Young Generation, de dirigentenwedstrijd en het Buitenfestival, maar ook het contact met de vrijwilligers en de sponsoren.
In deze eerste periode zullen ze zich met name bezig houden met het bepalen van de koers van het WMC. Er zal een visie worden geformuleerd en op basis daarvan zal een plan worden opgesteld.

We wensen Henk Smit en Björn Bus namens de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs veel succes met deze nieuwe functie als artistiek managers bij het WMC. We kijken uit naar jullie plannen!