Inhoud extra nieuwsbrief 17 januari 2019:

 

Hierbij delen wij u mede dat de Algemene Ledenvergadering (ALV) in tegenstelling tot eerdere berichtgeving niet op zaterdag 2 februari 2019 zal plaatsvinden maar op zaterdag 1 juni 2019. Graag willen wij u vragen deze datum te reserveren. 

 

De reden van uitstel is dat de huidige voorzitter van de BvOI, Alex Schillings, recent heeft besloten geen derde termijn als voorzitter te aanvaarden. Alex Schillings zal op de ALV 2019 aftreden als voorzitter.

 

Als bestuur willen wij Alex van harte danken voor zijn werk als BvOI-voorzitter in de afgelopen jaren. Wij bewonderen de enorme inzet, bevlogenheid en drive waarmee hij zich als voorzitter inzette voor de BvOI. Dit vormde voor ons altijd een inspiratiebron en de samenwerking is altijd bijzonder goed verlopen. Door zijn vrijwillige inzet voor de BvOI heeft Alex een wezenlijke bijdrage geleverd aan waar de BvOI nu als organisatie staat in de sector. Wij wensen Alex dan ook alle goeds in de toekomst!

 

Het bestuur van de BvOI wil op gepaste wijze afscheid nemen van aftredend voorzitter Alex Schillings en graag op de ALV 2019 een nieuwe voorzitter presenteren.