Op de ledendag van 1 juni jl. is Roel van Raaij benoemd als voorzitter van de BvOI.

Roel van Raaij (Schiedam, 1959) studeerde Biologie en Milieukunde en is werkzaam als senior beleidsadviseur en programmaleider op het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Daarnaast is hij, na het behalen van zijn BvOI-instructeursdiploma in 1985 en het staatsexamen HaFaBra-directie, werkzaam als instructeur en dirigent van verschillende verenigingen.

Het BvOI-bestuur is verheugd met de benoeming van Roel van Raaij als voorzitter van de BvOI en we kijken uit naar een vruchtbare samenwerking in de komende jaren.

Binnenkort meer nieuws van de ledenvergadering voor onze leden.