De Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs wordt geleid door een bestuur dat is gekozen door haar leden. Voor meer informatie over de bestuursleden klik hier. Het bestuur van de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs bestaat momenteel uit:

 

      Roel van Raaij, voorzitter

Algemeen beleid

 

Frank de Jong - algemeen bestuurslid      Frank de Jong, vice-voorzitter

Opleidingen, geschillen

 

Pieter Koster - secretaris      Pieter Koster, secretaris

BvO-Bureau, ledencontact

 

      Ad Smeulders, penningmeester

Financiën

 

Chris Derikx - algemeen bestuurslid      Chris Derikx, lid

Ballotage en opleidingen

 

Arjan Dunning - algemeen bestuurslid      Arjan Dunning, lid

BvO-JONG 

 

Martijn Krijnen, lid

CUE, Slagwerk