Workshop Contemporaine muziek 22 april 2016
!! 22 april 2016 is de juiste datum, per abuis is in de laatste nieuwsbrief de datum van 12 april verstuurd !!
 
Deze workshop wil een inzicht geven aan dirigenten in wat contemporaine blaasmuziek is, hoe we met deze nieuwe noten om kunnen gaan, waar we ze kunnen programmeren en welke educatieve c.q. artistieke kwaliteiten deze werken in zich hebben. Er zal een aantal vragen beantwoord moeten worden om deze literatuur op waarde te kunnen schatten en hoe dirigenten en musici contemporaine muziek kunnen interpreteren. Aan de hand van partituurvoorbeelden, luistervoorbeelden en mondelinge toelichting van de workshopleiders zullen we trachten antwoorden op uw vragen te geven. Natuurlijk kan een lijst met te raadplegen literatuur en een lijst met interessante composities voor alle niveaus en orkesttypen over dit onderwerp niet ontbreken.
Onderwerpen die aan de orde kunnen komen:
 • Wat verstaan we allemaal onder contemporaine blaasmuziek? Contemporain betekent “hedendaags”. De term beslaat dus een heel breed scala aan soorten en stijlen. Deze workshop wil zich eigenlijk alleen beperken tot de hedendaagse kunstmuziek gecomponeerd vanaf circa 1970.
 • Wat is de ontstaansgeschiedenis van contemporaine blaasmuziek.
 • Hoe kunnen we contemporaine muziek analyseren? Op welke compositietechnieken moeten we letten? Is de vorm belangrijk?
 • Hoe moeten we contemporaine muziek (gezien de stijl) interpreteren. (Denk hierbij aan bijvoorbeeld het begrip neo-barok, neo-classisisme, maar ook nieuwe structuren). Hoe komt de muziek tot stand?
 • Welke notatievormen komen we tegen bij contemporaine muziek?
 • De andere kant van contemporaine componisten. (Ed de Boer: The Cauldron versus Armeense volksmuziek, Van Beurden Grenzeloos versus Middeleeuwse volksmuziek, Goorhuis: Fantasia versus Variaties op een Pentatonisch thema, etc)
 • Waarmee onderscheidt contemporaine muziek zich op artistiek gebied van bijvoorbeeld oudere werken voor blaasorkest.
 • Waar kunnen we de kwaliteit van een hedendaagse partituur aan toetsen? Wat is goede muziek en wat is slechte muziek? Of is dit een kwestie van smaak? Vanzelfsprekend behandelen we alleen goede contemporaine muziek. Dat dan de rest minder goed en/of slecht is, blijkt vanzelf.
 • Is contemporaine muziek voor elk niveau of alleen voor de toplaag? Hoe ziet contemporaine muziek er uit voor de lagere divisies?
 • Wat kunnen artistieke overwegingen zijn om contemporaine muziek te programmeren?
 • Wat kunnen educatieve overwegingen zijn om contemporaine muziek te programmeren?
 • Contemporaine muziek programmeren; hoe ga ik te werk? (Laat ik de musici zwemmen in de vaak moeilijke materie of gebruik ik een duidelijk gestructureerd stappenplan om deze muziek begrijpelijk te maken voor de musici? Programmeer ik contemporaine muziek in de sandwichformule of juist samen met meerdere contemporaine werken?)
 • Contemporaine muziek en het interdisciplinaire kunstproduct (i.c.m. dans, toneel, film, schilderkunst, etc.)
 • Waar kan ik contemporaine blaasmuziek vinden. (Bekende en minder bekende componisten / uitgeverijen)
Vrijdag 22 april 2016 bij Musidesk Arnhem
Tijden: 
10:00 – 13:00
Docenten: Chris Derikx en Ed de Boer
Aanmelding via: administratie@bvodi.nl