De Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs zal een inhoudelijke bijdrage leveren aan het KNMO congres. De BvOI heeft drie onderwerpen geselecteerd die aan de dagelijkse praktijk ontleend zijn en hiermee inzicht geven in de samenwerking tussen dirigent en vereniging.

BvOI voorzitter Alex Schillings zal tijdens het KNMO congres een lezing houden waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen. 

 

Er is kritiek, geschreven of gesproken, op het muzikale product.

Wat is relevantie en hoe ga je daar als dirigent of instructeur mee om?

Een sessie die interessant is voor dirigenten en instructeurs, maar zeker ook voor bestuurders en leden van muziekverenigingen.

Als dirigent of instructeur word je beoordeeld door (amateur)muzikanten, recensenten en bij festivals of concoursen natuurlijk door een jury. De negatieve kritiek komt altijd harder aan, waardoor de complimenten ondersneeuwen. Hoe ga je daarmee om? Heb je als dirigent/instructeur een reëel beeld van jezelf en wat kun je met kritiek, al dan niet terecht. De vraag is ook wat kritiek is. Want die grappig bedoelde opmerking van de muzikant op de derde rij heeft wellicht een diepere betekenis. In juryrapporten wordt altijd het orkest beoordeeld, terwijl de dirigent/instructeur degene is die met de leerpunten moet zorgen dat het muzikale product kwaliteit krijgt. Mag een jurylid de dirigent/instructeur in zijn rapport rechtstreeks aanspreken of valt hij daarmee zijn collega af?

Voor de bestuurders van verenigingen en amateurmuzikanten is de sessie ook interessant, want hoe kun je kritiek overbrengen aan je dirigent/instructeur? Vaak komt kritiek voort uit een verschil in het verwachtingspatroon van een van de partijen, het is dus van belang om verwachtingen helder te krijgen.

 

Zoeken we een 'muzikaal leider' of een 'artistiek manager’?

En wat is het wezenlijke verschil?

Een sessie die interessant is voor dirigenten en instructeurs, maar zeker ook voor bestuurders en leden van muziekverenigingen.

De rol van de dirigent/instructeur breidt zich uit. Er wordt steeds meer een totaalplaatje verwacht. Dat betekent dat je als dirigent/instructeur niet na de repetitie je koffer kunt sluiten om deze voor de volgende repetitie weer te openen. Een dirigent/instructeur van nu bemoeit zich met het artistieke beleid, draagt samen met een werkgroep de eindverantwoordelijkheid voor het muzikale eindproduct. Elke vereniging zou met een jaarplanning moet werken, die gestoeld is op de drie invalshoeken van het Drie Pijlermodel: het aanbod ofwel het muzikale product, de vereniging die men samen vormt en de gemeenschap waarin de vereniging opereert. Op basis daarvan geeft een beleidsplan, met een profiel van de vereniging, inzicht in het soort dirigent/instructeur dat bij de vereniging past.

 

Het duo ‘voorzitter en dirigent/instructeur’.

Wat is de taakverdeling?

Een sessie die interessant is voor dirigenten en instructeurs, maar zeker ook voor bestuurders en leden van muziekverenigingen.

De dirigent/instructeur is eindverantwoordelijk voor het artistieke deel en de voorzitter voor het zakelijke deel van een muziekvereniging. Maar is die grens wel zo scherp? Feit is, dat als die twee samen goed door de deur gaan, de vereniging vooruit gaat. Een goede voorzitter heeft vertrouwen in het artistieke beleid van de dirigent/instructeur en houdt dat ook in de gaten. De goede dirigent/instructeur heeft alle vertrouwen in de voorzitter, die de voorwaardenscheppende zaken op orde heeft en zorgt dat activiteiten praktisch gezien goed georganiseerd worden. Als de balans daartussen goed is, kunnen vereniging en dirigent/instructeur samen lang vooruit. Hoe geef je die samenwerking vorm?

Kom naar deze onderwerpen en nog veel meer op 1 december a.s. De dag start om 10.30 (deur open om 10.00) en duurt tot 17.00 uur. Locatie is het Van der Valk hotel De Witte Bergen in Eemnes. De toegang is gratis.

Aanmelden kan via deze link.