Basisopleiding Dirigent Hafabra-orkesten 2020
Aanmelding uiterlijk 20 november a.s.

Maximaal 9 cursisten…

Bij voldoende aanmelding start in januari 2020 wederom de cursus Basisopleiding Dirigent Hafabra–orkesten. Tijdens deze driejarige opleiding wordt een breed pakket aangeboden met theorievakken, praktijklessen en -stages. De opleiding wordt afgesloten met een openbaar eindexamen. De docenten aan de opleiding zijn: Jan Bosveld en Chris Derikx.

Opleidingstraject en vakkenpakket
De opleiding is onder te verdelen in drie leerjaren die lopen van januari tot december.  Tijdens deze uitgebreide driejarige opleiding zullen de volgende theorievakken gedoceerd worden:

  • Algemene Muziektheorie
  • Solfège
  • Analyse van muziekwerken
  • Muziekgeschiedenis
  • Instrumentenleer blazers
  • Literatuur (geschiedenis van de blaasorkesten)
  • Klank (-notatie)
  • Instrumentatie

Ieder leerjaar zullen er naast de theorievakken ook praktijklessen plaatsvinden door middel van repetitiebezoeken, stages en workshops door gastdocenten.

In de eerste helft van het eerste jaar zullen dit snuffelstages zijn. Je gaat hierbij op bezoek bij een repetitie van een orkest of slagwerkensemble en observeert alleen. In de tweede helft van het eerste jaar zal er een eerste praktische les bij een orkest of slagwerkensemble plaatsvinden.
Het eerste jaar wordt afgesloten met een overgangstheorietoets en een overgangspraktijktoets. In het tweede jaar worden er meer orkesten en slagwerkensembles bezocht zodat er veel ervaring in de praktijk wordt opgedaan. Ook tijdens het tweede jaar zullen er overgangstoetsen voor zowel theorie en praktijk plaatsvinden en worden er al enkele theorievakken afgesloten.
Het derde jaar is vooral praktijkgericht. Er zullen veel praktische stages gedaan worden en er wordt veel aandacht besteedt aan instrumenteren. Ook sluit je in het eerste deel van het laatste jaar alle resterende theorievakken af. Dit derde en laatste jaar wordt afgesloten met een openbaar eindexamen.

Kunstkeur
De Basisopleiding Dirigent is gebaseerd op landelijke richtlijnen en voldoet aan landelijk geldende kwaliteitseisen (voorheen raamleerplan). Deze opleiding heeft tevens het landelijke keurmerk van de stichting Kunstkeur toegekend gekregen. Hierdoor is de opleiding erkend als officiële basisopleiding voor dirigenten. Wanneer studenten afstuderen aan deze opleiding kunnen ze handelen als zelfstandige dirigenten bij een orkest in de jeugddivisie.

Toelating

Het niveau om deel te nemen aan de Basisopleiding Dirigent is C-niveau (C-diploma is niet verplicht, als het speelniveau maar C is).  
De toelatingstoets bestaat uit enkele theorievragen over toonladders, intervallen, drieklanken, maatsoorten en muzikale termen. Daarnaast is er een gedeelte solfège, nl. het benoemen van intervallen en het noteren van een ritmisch en melodisch dictee.

 

Kosten opleiding: € 1.700,- per jaar, excl. lesmateriaal

Cursuslocatie: Artez Conservatorium Arnhem

Intakegesprek: zaterdag 21 december, locatie nnb.

Data voorjaar 2020 op zaterdag, 09.30 – 16.00 uur
18 januari 
8 februari
28 maart
18 april
16 mei 
13 juni 

data najaar 2020:
nnb.

Informatie onder voorbehoud.


contact en aanmelding via:
educatie@bvodi.nl
cursuscoördinator Inge Joldersma,
06 53 426 026