De “Stichting Meister Rongen Peeltoernooi” organiseert jaarlijks in de maand juni een toernooi voor slagwerkorkesten, harmonieën, fanfares en brassbands. Het 54e Peeltoernooi wordt gehouden in de weekenden van 13-14-20 en 21 juni 2020 in zalencentrum D’n Binger Alexanderplein Meijel. 

Ha-Fa-Bra orkesten dienen: of twee muziekwerken ter beoordeling uit te voeren of een optreden volgens het concoursreglement (concertprogramma).

Slagwerkorkesten kunnen een keuze maken uit de volgende manieren van optreden:
A. Het uitvoeren van twee muziekwerken. Een van deze muziekwerken moet voorkomen in het repertorium van de divisie waarin het orkest uitkomt. De uitvoering mag voorafgegaan worden door een inspeelwerk van maximaal 5 minuten. Dit inspeelwerk wordt niet beoordeeld.
B. Het uitvoeren van een concertprogramma volgens het Nationaal Reglement Concertwedstrijden Slagwerkensembles 2016. De in dat reglement opgenomen bepalingen met betrekking tot de uit te voeren muziekwerken en tijdsbepalingen zijn van overeenkomstige toepassing.

Juryleden : Chris Leenders (slagwerkorkesten)
                 Fried Dobbelstein ( Hafabra-orkesten)

Voor Hafabra orkesten tevens deelname mogelijk in de Festivaldivisie (KNMO).