Muzikanten onterecht uitgesloten van TOGS

Politiek
Bron: stichting ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland vindt, dat ambulante ondernemers zoals muzikanten, die allen getroffen zijn door de maatregelen van het kabinet i.v.m. de coronacrisis, voluit in aanmerking dienen te komen voor de TOGS-regeling. Deze regeling is bedoeld om ondernemers met vaste doorlopende bedrijfskosten daarvoor te compenseren, zodat de onderneming kan blijven voortbestaan.

Eisen TOGS

Bij de (vliegende) start van de TOGS is er een lijst van SBI-codes met getroffen beroepen opgesteld. Die lijst is enkele malen uitgebreid en is nu redelijk dekkend gemaakt, omdat ook nevenactiviteiten en leveranciers zijn opgenomen. Het ministerie (EZK) heeft daarbij dankbaar gebruik kunnen maken van signalen uit het werkveld, die o.a. door ZZP Nederland zijn aangedragen. De zelfstandige muzikanten hebben door de maatregelen geen omzet, maar wel doorlopende bedrijfskosten, zodat zij volgens ZZP Nederland ook in aanmerking moeten komen voor de TOGS.

Volgens de voorwaarden moeten ondernemers aantonen, dat zij vaste bedrijfskosten hebben van minimaal € 4000,- per drie maanden. In eerste instantie ging het alleen over ondernemers met een “fysieke vestiging buitenshuis”. Op basis van signalen uit het werkveld is dit later uitgebreid naar een vestiging op huisadres, die fysiek is afgescheiden van de privéwoning (dus met eigen toegang of opgang) of voor bepaalde sectoren met een ambulante werkinrichting, zodat nu ook bijvoorbeeld taxiondernemers en marktkooplui in aanmerking komen.

Lijst ambulante ondernemers

Ambulante ondernemers, die niet beschikken over een fysieke werkinrichting, maar wel doorlopende bedrijfskosten hebben voor hun bedrijfsmiddelen, zoals muzikanten, worden echter in de aanvraagprocedure bij het RVO nog steeds geweigerd. Stichting ZZP Nederland is van mening, dat deze ambulante ondernemers voluit in aanmerking moeten komen voor TOGS.

Deze ondernemers hebben naast hun vaste bedrijfslasten (aansprakelijkheidsverzekering, administratie, software, licenties, etc.) ook nog de kosten van hoogwaardige bedrijfsmiddelen, zoals muziekinstrumenten. Dan gaat het over de afschrijving, lease, opslag, verzekering en vervoer van deze bedrijfsmiddelen. Deze kosten zijn echter niet verbonden aan een fysieke inrichting en daar gaat het in de aanvraagprocedure mis. Daardoor worden muzikanten onterecht uitgesloten van TOGS, terwijl ze wel worden erkend als getroffen beroep. Ze staan dan ook met code 90.01.1 wel bij de getroffen sectoren binnen de TOGS, maar vanwege de eis van vestiging op huisadres, die fysiek is afgescheiden van de privéwoning kunnen ze alsnog niet aanvragen.

Geef hier ontbrekende SBI-codes door!

 

Brief naar staatssecretaris Keijzer

Stichting ZZP Nederland verzoekt het ministerie van EZK de aanvraagprocedure zodanig in te richten, dat ook de zelfstandige muzikanten in aanmerking komen voor TOGS. Inmiddels is de brief verzonden naar staatssecretaris Keijzer van EZK. Die kan je hier lezen (pdf)