Afgelopen week vonden de KvK Live Adviesdagen plaats. Tijdens het online event stonden diverse vraagstukken centraal waar met name zelfstandig ondernemers mee worden geconfronteerd in deze crisistijd. Namens de BvOI zat bestuurslid Arjan Dunning aan tafel met Frank Alfrink, directeur van ZZP Nederland en Jean-Michel Nelissen van de Vereniging voor Freelance Event Professionals. 

Tijdens het gesprek, dat vakkundig geleid werd door presentatrice Martine Hauwert, stond de zzp-er centraal. In de afgelopen maanden is deze geconfronteerd door diverse afkortingen zoals TOZO, TVL, TOGS etc. Specifiek in de cultuur- en event-branche is de problematiek groot. Maar hoe ga je daar als professional nu mee om? Uit onderzoek van ZZP Nederland blijkt dat het merendeel van de ondervraagden graag ondernemer wil blijven, en daarin ondersteund wil worden. Dus zomaar solliciteren op andere functies in loondienst heeft zeker niet de voorkeur. 

Daarom ondersteund ZZP Nederland het traject NL Leert Door. Dit zijn vouchers die kunnen worden ingezet om je bij- of om te scholen. Deze vouchers kunnen bij diverse opleidingsinstituten worden ingezet. Dit sluit aan bij de visie van de BvOI in het kader van ‘Lifelong Learning’. 
Een ander traject wordt opgericht waarbij ondernemers worden geadviseerd door andere ondernemers. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Ten eerste wordt jij als ondernemer geholpen door iemand die begrijpt wat het betekend om zzp'er te zijn en ten tweede ontvangt degene die de ondernemer helpt een vergoeding vanuit het overheidsbudget en worden er daarmee opdrachten gecreëerd. Meer informatie vind je op www.zzp-nederland.nl

Arjan heeft tijdens het gesprek toegelicht waar binnen de culturele sector de grootste problematiek zit, en dat behalve het gemis van inkomen er bovenliggend een heel ander gemis is van het niet kunnen uitoefenen van ons vak. Waar de cultuursector zelf creatieve wegen bedenkt om toch hun activiteiten te ontplooien, lijkt dit door de overheid op onnavolgbare wijze te worden tegengehouden. Tegelijk maakt diezelfde overheid graag regelingen voor grote bedrijven, maar lijken ze de zzp'er te vergeten. Diezelfde zzp'ers vormen samen juist de flexibele arbeidsschil die van levensbelang voor onze economie is. De BvOI trekt hierin samen op met ZZP Nederland, en ziet in hen rond deze problematiek een waardevolle partner.