Jaarlijks publiceert de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs (BvOI) tabellen met richtbedragen voor bezoldiging van dirigenten en Instructeurs. Vanwege de zorgelijke (financiële) situatie in onze cultuursector, wil de BvOI de jaarlijkse inflatiecorrectie in 2021 vooralsnog niet doorvoeren.

Download hier de Adviestarieven BvOI 2021