BvOI cursussen

Met ingang van september 2021 zal de BvOI starten met een nieuwe lichting voor de cursus basisopleiding Dirigent HaFaBra-orkesten én tevens met een cursus voor Dirigent SMP.
Dit zijn beide 3-jarige opleidingen met een breed pakket aan theorievakken, stages en praktijklessen. Per groep zijn er max. 8 deelnemers zodat er voor iedere cursist voldoende aandacht is. De BvOI hoopt met deze opleidingen tegemoet te komen aan de wensen uit het werkveld en (aankomende) dirigenten een extra boost te geven.
E.e.a. uiteraard met in achtneming van evt. corona maatregelen.

Info en aanmelding

Basisopleiding dirigent HaFaBra-orkesten


Opleiding Dirigent SMP