BvOI-lidmaatschap

Voor lidmaatschap van de BvOI komen dirigenten en instructeurs in aanmerking die een landelijk erkend diploma hebben behaald.

  • Voor dirigenten is dat een lopende opleiding of diploma Bachelor of Master (voorheen Praktijk- of Einddiploma, DM of UM óf Eerste of Tweede Fase) Hafadirectie aan één van de conservatoria of erkende hogescholen in Nederland.
  • Voor instructeurs geldt het diploma Bachelor of Master (voorheen DM of UM óf Eerste of Tweede Fase) Slagwerk met aantoonbare instructie-ervaring óf het BvO-erkende instructeursdiploma. Slagwerkers die tevens in het bezit zijn van het genoemde diploma Hafadirectie worden ingeschreven als instructeur c.q. dirigent.

Dirigenten of instructeurs die niet voldoen aan de bovengenoemde criteria kunnen door middel van een ballotage een lidmaatschap verkrijgen. De ballotagecommissie van de BvOI neemt hierin na aanvraag het initiatief. Elke aanvraag wordt individueel behandeld. 

Van dirigenten en instructeurs die afkomstig zijn uit het buitenland wordt het opleidingsniveau individueel bekeken.

 

De contributie bedraagt €65,-- per jaar, leden die per automatisch incasso betalen hebben een jaarlijks voordeel van €2,50. 

 

Procedure

Om lid te worden van de BvOI dient u het aanvraagformulier lidmaatschap BvOI in te vullen en te sturen aan de administratie.

PDF.jpgDownload hier het aanvraagformulier lidmaatschap BvOI.

Kandidaat-leden die middels ballotage een lidmaatschap willen verkrijgen dienen tevens een aanbeveling van een BvOI-lid en een verklaring werkervaring mee te sturen.

PDF.jpgDownload hier het formulier aanbeveling door BvOI-lid.

PDF.jpgDownload hier de verklaring werkervaring.

PDF.jpgBekijk hier de ballotage