Redactie

De redactie draagt zorg voor de website, de nieuwsbrief en het blad De Dirigent. Voor het aandragen van nieuws, artikelen kunt u mailen naar redactie@bvodi.nl. Hilbrand Adema is sinds 2014 Hoofdredacteur van de BvOI. Hij is in deze functie verantwoordelijk voor de totstandkoming, inhoud en vormgeving van het blad De Dirigent. Hij leidt de redactie, verder bestaande uit Jana Houben, Arjan Dunning en Pieter Koster.

 

De website

Op onze website vindt u alle informatie over de BvOI. Wij streven ernaar om via de website relevante en interessante artikelen te publiceren die voor onze leden en andere geïnteresseerden van belang zijn. De website is het platform voor actualiteit en nieuws. Voor onze leden zijn extra mogelijkheden op de website beschikbaar, na inloggen.

 

De BvO-nieuwsbrief

De BvO-nieuwsbrief wordt maandelijks onder de leden verspreid. Hierin sturen wij een samenvatting van de nieuwsberichten op onze site en daarnaast worden ingekomen vacatures aan onze leden bekend gemaakt.

 

Vakblad 'De Dirigent'

‘De Dirigent’ is een blad dat vanaf 2015 twee maal per jaar verschijnt en wordt verstuurd aan BvOI-leden. Daarnaast is er een kleine groep andere betrokkenen en belanghebbenden die geabonneerd zijn op dit blad. De actualiteit kunt u vinden op onze website en wij streven naar tijdloze inhoudelijke artikelen in ons blad, met meer verdieping en verbreding.

Adverteren

Voor het aandragen van nieuws, artikelen en het plaatsen van commerciële advertenties kunt u contact op nemen met Hilbrand Adema via redactie@bvodi.nl

 PDF.jpgAdvertentietarieven De Dirigent

Diensten

Modelovereenkomst voor dirigenten en instructeurs

Vanaf 1 mei 2016 komt de VAR te vervallen. Als alternatief voor de VAR zal de Belastingdienst vooraf goedgekeurde overeenkomsten hanteren. De BvOI voorziet dirigenten en verenigingen van een dergelijke overeenkomst. Maar al te vaak sluiten dirigenten met verenigingen mondeling overeenkomsten af ‘in goed vertrouwen’. En maar al te vaak loopt dit verkeerd af, met als gevolg dat er voor beide partijen geen enkel houvast is om de contacten op een fatsoenlijke en zakelijke manier af te ronden. De modelovereenkomst die door de BvOI is opgesteld biedt hierin uitkomst en voorziet in een behoefte van leden om zakelijk meer zekerheid te hebben.

PDF.jpgModelovereenkomst Dirigent (pdf)

 

BvOI tarieven

Jaarlijks stelt de BvOI adviestarieven vast voor dirigenten en instructeurs. De tarieven zijn tot stand gekomen aan de hand van het opleidingsniveau en de ervaringsjaren van de dirigent of instructeur en het niveau van het orkest. Lees ook meer informatie bij de adviestarieven. Deze tarieven worden onderschreven door de KNMO.

PDF.jpgAdviestarieven BvOI 2020 (pdf)

 

Advertentie vacature dirigent of instructeur

Muziekverenigingen kunnen kosteloos een vacature advertentie voor dirigent of instructeur aanmelden bij de BvOI. De advertentie wordt geplaatst op het ledengedeelte van onze website en wordt verspreid via de maandelijkse nieuwsbrief aan onze leden. Het voordeel voor de verenigingen is dat zij hiermee de zekerheid hebben een bevoegd dirigent of instructeur aan te stellen. De BvOI werkt hiermee aan de kwaliteitsbevordering in het werkveld van de amateurmuziekverenigingen.
Maak hier gebruik van het online formulier voor het aanmelden van een vacature:

Gegevensformulier advertentie vacature (form)

 

Advies Fiscale zaken

In de loop der jaren is gebleken dat de beroepsgroep van dirigenten en instructeurs belastingtechnisch niet de meest eenvoudige is. De BvOI onderhoudt een nauw contact met het VGK Accountantskantoor ‘Van Garderen en Klijnhout’ in Zevenaar. De accountants en adviseurs van dit kantoor zijn met name gespecialiseerd in deze beroepsgroep en hebben reeds vele BvOI-leden op weg geholpen. Accountant Marco Klijnhout schrijft ook regelmatig informatieve artikelen in ons vakblad ‘De Dirigent’ in de serie ‘Fiscali Feiten’.

 

Dirigentencursussen en Workshops

De BvOI organiseert herhaaldelijk cursussen en workshops, veelal in samenwerking met andere blaasmuziek gerelateerde organisaties. Leden van de BvOI kunnen hieraan vrijwel altijd kosteloos of tegen gereduceerd tarief deelnemen. Ook voor activiteiten in het buitenland zijn ad hoc regelingen mogelijk wanneer deze op tijd worden aangemeld bij het BvOI-bestuur. Recente voorbeelden zijn: Life Long Learning en ‘De Marinierskapel is jarig en trakteert!’ (Cursus lichte muziek 2015), Repertoiredagen, Dag van de Contemporaine Muziek, Lichte Muziekdagen bij het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht (2016 en 2018), dirigentendagen i.s.m. de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (2017 en 2018).

 

Internationale dirigentenwedstrijd, geïntegreerd in het Wereld Muziek Concours

Sinds 1970 vindt tijdens het vierjaarlijks gehouden WMC in Kerkrade de Internationale Dirigentenwedstrijd plaats. Van meet af aan is de organisatie hiervan in handen geweest van de BvOI. Kenmerkend voor de wedstrijd is nog steeds dat jonge dirigenten een kans krijgen zich te profileren met goede, vaak professionele orkesten.

 

Basisopleiding HaFaBra en Slagwerk-dirigenten

Basisopleiding Dirigent Hafabra-orkesten en Ongestemd en Gestemd Slagwerkensembles 

Na een succesvolle eerste cursus (2014 – 2017) start De Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs (BvOI) in januari 2018 met twee opleidingen: de Basisopleiding Dirigent Hafabra –orkesten en de Basisopleiding Ongestemd en Gestemd Slagwerkensembles. Tijdens deze driejarige opleiding wordt er een breed pakket aangeboden met theorievakken, praktijklessen en -stages. De opleiding wordt afgesloten met een openbaar eindexamen. De docenten verbonden aan de opleiding zijn: Chris Derikx en Jan Bosveld (hafabra) en Anno Appelo (slagwerk). Daarnaast is Inge Joldersma coördinator van de opleiding en is Frank de Jong supervisor vanuit de BvOI. 

Opleidingstraject en vakkenpakket 
De opleidingen zijn onder te verdelen in drie leerjaren die lopen van januari tot en met december. Tijdens deze uitgebreide driejarige opleidingen zullen de volgende theorievakken gedoceerd worden: 

 Algemene Muziektheorie 

 Solfège 

 Analyse van muziekwerken 

 Muziekgeschiedenis 

 Instrumentenleer blazers 

 Instrumentenleer slagwerk 

 Literatuur (geschiedenis van de blaasorkesten en slagwerkensembles) 

 Instrumentatie 

 Klank (-notatie) (alleen bij hafabra) 

  

Ieder leerjaar zullen er naast de theorievakken ook praktijklessen plaatsvinden door middel van repetitiebezoeken, stages en workshops door gastdocenten. In de eerste helft van het eerste jaar zullen dit snuffelstages zijn. Je gaat hierbij op bezoek bij een repetitie van een orkest of slagwerkensemble en observeert alleen. In de tweede helft van het eerste jaar zal er een eerste praktische les bij een orkest of slagwerkensemble plaatsvinden. Het eerste jaar wordt afgesloten met een overgangstheorietoets en een overgangspraktijktoets. In het tweede jaar worden er meer orkesten en slagwerkensembles bezocht zodat er veel ervaring in de praktijk wordt opgedaan. Ook tijdens het tweede jaar zullen er overgangstoetsen voor zowel theorie en praktijk plaatsvinden en worden er al enkele theorievakken afgesloten. Het derde jaar is vooral praktijkgericht. Er zullen veel praktische stages gedaan worden en er wordt veel aandacht besteedt aan instrumenteren. Tevens sluit je in het eerste deel van het laatste jaar alle resterende theorievakken af. Dit derde en laatste jaar wordt afgesloten met een openbaar eindexamen. 

Landelijke richtlijnen 

De Basisopleidingen Dirigent Hafabra en Ongestemd en Gestemd Slagwerkensembles zijn gebaseerd op landelijke richtlijnen en voldoet aan landelijk geldende kwaliteitseisen(voorheen raamleerplan). Deze opleiding heeft tevens, na visitatie van een auditor, het landelijke keurmerk van de stichting kunstkeur toegekend gekregen. Hierdoor is de opleiding erkend als officiële basisopleiding voor dirigenten. Wanneer studenten afstuderen aan deze opleiding kunnen ze handelen als zelfstandige dirigenten bij een orkest of slagwerkensemble in de jeugddivisie. Voor de dirigenten die afstuderen aan de basisopleiding dirigent ongestemd en gestemd slagwerkensembles bestaat nadien de mogelijkheid middels auditie verder te studeren binnen de Post HBO opleiding Directie Slagwerkensembles aan het Fontys conservatorium te Tilburg. 

Inschrijven 

Vanaf heden kan er via dit formulier ingeschreven worden voor de Basisopleidingen Dirigent Hafabra –orkesten en Ongestemd en Gestemd Slagwerkensembles.

Toelatingsniveau 
Het niveau om deel te nemen aan de Basisopleidingen Dirigent is C-niveau (C-diploma is niet verplicht, als uw speelniveau maar C is). De toelatingstoets zal bestaan uit enkele theorievragen over toonladders, intervallen, drieklanken, maatsoorten en muzikale termen. Daarnaast zit er nog een gedeelte solfège in (het benoemen van intervallen en het noteren van een ritmisch en melodisch dictee). Voor het ongestemd slagwerk zal er een aparte toelatingstoets zijn. Tijdens het intakegesprek zal gevraagd worden naar uw motivatie om deel te nemen aan de opleiding, uw dirigeerervaringen en uw toekomstvisie. Het is niet verplicht om kennis van slagtechniek te hebben. Wel zal er gevraagd worden een stukje droog te dirigeren. De intake zal in december plaatsvinden.

Kosten opleiding: €1700,- per jaar excl. lesmateriaal 

Interesse 
Heeft u interesse in één van de opleidingen? Neem dan contact op met Inge Joldersma via educatie@bvodi.nl. Inschrijven kan via dit formulier.